ทำ VIEW นี้ให้ดีที่สุด
#ยิ่งส่งยิ่งสุข
เปลี่ยนทุก VIEW จากการดู MV ให้เป็นมื้ออาหาร
แทนคำขอบคุณ
ให้กับผู้อยู่เบื้องหลังความสุข
ยอด VIEW รวมความสุขขณะนี้
ทุกๆ 1 ล้าน VIEW เท่ากับ 1 ร้านเลี้ยงที่ บาร์บีคิวพลาซ่า
คลิกดู 3 MV แห่งความสุขจาก 3 ศิลปิน
เพื่อร่วมส่งความสุขให้กระจายไปทั้งประเทศ
  จุดเริ่มต้นแห่งความสุข 
บาร์บีคิวพลาซ่า เราเชื่อว่าความสุขสามารถส่งต่อได้
เราจึงนำนิยามความสุขจากพนักงาน 4,000 คน
ถ่ายทอดเป็นบทเพลงแห่งความสุขผ่าน 3 ศิลปิน

Cocktail

Atom ชนกันต์

หญิงลี ศรีจุมพล
เพราะเราเชื่อว่าความสุขรอเราอยู่ทั่วประเทศ เราจึงตั้งเป้า 130 ล้านวิว
เพื่อเปิดร้านเลี้ยง 130 สาขาทั่วประเทศ
ทุกๆ 1 ล้าน VIEW จากการชม 3 MV นี้ ทางบาร์บีคิวพลาซ่า จะกันพื้นที่ร้านบางส่วนเพื่อเชิญตัวแทนกลุ่ม
อาชีพผู้อยู่เบื้องหลังความสุข ได้แก่ แพทย์ พยาบาล, ทหาร, ตำรวจ, นักดับเพลิง และเทศบาล (คนกวาดถนน)
เพราะเราเชื่อว่าความสุขรอเราอยู่ทั่วประเทศ เราจึงตั้งเป้า 130 ล้าน VIEW
เพื่อเปิดร้านเลี้ยง 130 สาขาทั่วประเทศ